Отворен повик за младинска програма за онлајн активизам

Здружението за едукативен развој – ЕКВАЛИС во соработка со ПИНА – Платформа за истражувачко новинарство и анализи отвораат повик за учесници на младинската програма за онлајн активизам. Програмата е отворена за млади од 15 до 30 години од територијата на град Скопје и истата ќе се одвива онлајн.

„Целта на оваа програма е да им понуди на младите заинтересирани за активистичко дејствување алатки за артикулирање на нивните гласови во онлајн просторот, да ги запознае младите со тоа како функционираат медиумите, а особено социјалните медиуми, како и да развие критички пристап кон медиумските пораки и информации со коишто младите се сретнуваат дневно“ – се вели повикиот.

Фокусот на оваа програма ќе биде ставен на осознавање на потенцијалите на интерактивноста и воспоставувањето двонасочна комуникација користејќи ги социјалните мрежи, особено преку Инстаграм (влогирање, вклучувања во живо, квизови, прашања од следбеници и останати мапирани интерактивни начини).

Младинската програма за онлајн активизам е предводена од експерти по медиумска едукација и медиумска писменост, но исто така во рамки на програмата гостуваат и говорници коишто имаат директни искуства поврзани со темите коишто се предмет на обработка на програмата.

Заинтересираните треба да го формуларот на следниот линк, најдоцна до 4 мај до 12 часот.

Првиот модул од оваа програма беше спроведен во периодот март и април и учесниците спроведоа медиумска кампања насловена како #спасзаучебнатагодина каде што беше покрената онлајн петиција, креирани мобилни видеа и графички решенија во коишто се вршеше следење на спроведувањето на онлајн наставата во основните и средните училишта.

Во овој втор модул на програмата ќе бидат обработувани две теми (избрани од страна на учесниците од првиот модул на оваа програма), а тоа се: перцепцијата на сопственото/туѓото тело и ЛГБТ+ инклузија. Онлајн сесиите се одржуваат на платформата Zoom, и се одржуваат по претходно доставен распоред. По секоја сесија се задава и индивидуална или групна работа како дел од програмата.