Министерството за економија денеска отвори конкурс за поддршка на фирми од преработувачката индустрија кои сакаат да создадат нов производ, да изработат студии на пазарот или да развиваат нова марка, како и за енергетска ефикасност или набавка на софтвер.

За оваа намена се предвидени 2,5 милиони денари (40.600 евра), а фирмите ќе може да добијат пари во висина од 75 отсто од трошоците, но не повеќе од 180.000 денари по барател.

На конкурсор може да конкурираат само фирми што имаат главна приходна шифра во секторот преработувачка индустрија, без оглед на големината. Еден барател може да поднесе пријава и барање само за една активност, но корисник на субвенција не може да биде деловен субјект кој добил државна помош за иста активност во претходните две години.

Парите ќе се доделуваат по принципот „прв дојден прв услужен“, а крајниот рок за доставување на барањата е 31 август 2018 година.