Oткупот и продажбата на земјоделски производи се намалени за 5,1 отсто во споредба со истиот период од претходната година, објави Државниот завод за статистика.

Кај откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители е забележано зголемување за 23,1 отсто, а кај продажбата на земјоделски производи од сопствено производство е забележано намалување за 30,7 проценти.

Зголемување на откупот и на продажбата на земјоделски производи е забележано кај градинарските и кај фуражните растенија, грозјето, алкохолните пијалаци и кај добитокот. Намалување е забележано кај житата, индустриските растенија, овошјето, живината и јајцата, млекото и млечните производи и кај рибата.

Месечната дистрибуција на вредноста на откупот и продажбата на земјоделски производи покажуваат пораст во септември, додека во јули и во август е забележано опаѓање.