Основниот суд Скопје 2 на 16 мај донесе решение со кое ја прекина постапката за отворање стечај на компанијата производство на топлина, „Балкан енерџи“.

Во образложението на решението на надлежниот суд стои дека ваквата одлука е донесена откако до судот се доставени докази дека компанијата ги има подмирено сите финансиски обврски и дека нејзините банкарски сметки не се блокирани.

Со ова судот констатира дека престанува работата и на претходно назначениот привремен стечаен управник. На ваквото решение на судот не е предвидена можност за жалба од страна на подносителите на предлогот за отворање стечајна постапка.

„Со ваквиот епилог отстранети се сите формалности, по што производство на топлина „Балкан енерџи“ продолжува со интензивните подготовки и ремонтни активности на постојките за претстојната грејна сезона, за нејзин успешен старт во законски предвидените рокови“, информираат од компанијата.