Од 66 општини, 41 имаат ПОС терминали за безготовинско плаќање, покажува анализата која Министерството за финансии ја направило за безготовинското плаќање и ја доставило до Владата.

Препораките се дека потребно е зголемување на бројот на општини кои ќе воведат ПОС терминал, зголемување на бројот на услуги кои може да се плаќаат со картичка и стимулирање на безготовинските плаќања со вградување на провизијата на трансакција во цената на услугата.

„Ковид-19 нуди можност за побрза транзиција од кога било кон безготовинско општество која треба да ја искористиме. За да ја искористиме можноста сите треба да го дадат својот придонес Владата, банките, граѓаните, компаниите, стопанските комори. Вклучително и општините, за подобри и поквалитетни услуги за граѓаните. На месечно ниво, вкупно во сите општини се реализираат околу 6.000 плаќања на општински услуги преку ПОС терминалите (173 по општина). Општини со најмногу трансакции и промет на ПОС терминали се општините Штип и Прилеп кои прават над 40 проценти од вкупниот реализиран промет од јануари 2019 до мај 2020,“ информираат од Министерство за финансии.

За општините да се стимулираат за безготовински плаќања, постои иницијатива за наградување на општината која ќе биде лидер во безготовински плаќања со грант средства за капитален проект кој им е најпотребен на граѓаните – за подобра средина, подобар и повалитетен живот.