Општините да добијат повеќе пари од данокот на додадена вредност за полесно да се справат со пандемијата од Ковид-19, предвидува предлог-законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.

Во предлог-законот се предвидува во 2021 година, висината на приходите од данокот на додадена вредност да се обезбедат во висина од 4,5 отсто од просекот на наплатениот данок на додадена вредност во последните три фискални години, наместо 4,5 отсто од наплатениот данок на додадена вредност во последната година.

„Измената се прави со цел да се олесни работењето на општините во време на Ковид-19, поради што Владата на Република Северна Македонија определи мерка – промена на пресметката на основата за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со којашто при издвојување средства за единиците на локалната самоуправа, наместо само за претходната година како досега, предвид ќе биде земена пресметката на просечната наплата на ДДВ за претходните три фискални години“, пишува во предлог-законот.

Законските измени беа ставени на дневен ред на денешната седница на Собранието, која што беше прекината. Претсeдателот на Собранието, Талат Џафери информира дека дополнително ќе информира за продолжението на седницата.