Општина Охрид донесе решение за поништување на правосилноста на одобрението за градба на хотелот во Лагадин, на што инвеститорот со жалба го обжали предметното решение до соодветната второстепена комисија при Министерството за транспорт и врски, од каде жалбата на инвеститорот е уважена, а предметот е вратен на повторно одлучување на Општина Охрид, се вели во реакцијата на Општината на соопштението на граѓанската иницијатива „Охрид СОС“.

„Неколкупати ја известивме јавноста дека издаденото одобрение за изградба на споменатиот објект е поништено од страна на Инспекцискиот совет со образложение дека инвеститорот ненавремено известил за почнување со почеток на градежни активности. По уважувањето на жалбата од страна на второстепената комисија при Министерството за транспорт и врски, наведениот предмет е во фаза на обработка и целосно постапување по насоките дадени од страна на второстепениот орган и наскоро се очекува да биде донесена соодветна правна одлука“, се вели во реакцијата на Општина Охрид.