Општина Дебрца започна со интензивно расчистување на дивите депонии, со што ќе бидат опфатени сите јавни простори во општината, натрупани со комунален и друг вид на отпад и градежен шут.

Активностите започнаа со чистење на една од најголемите депонии, просторот во месноста наречена „Царo Поле”, помеѓу патниот правец село Ново Село – село Белчишта и течението на реката Сатеска, кај село Ново Село.

Станува збор за простор кој со години е деградиран со најразличен вид на отпад, велат од општината поради што е вклучена и механизација за средување на теренот.

По завршувањето на чистењето на депониите, планирано е да се спроведе широка акција за јакнење на еколошката свест на граѓаните, потоа засилен инспекциски надзор и на крај преземање соодветни санкции пропушани со закон, против сите прекршители.

Од Општина Дебрца ветуваат дека ќе има  нула толеранција за дивите депонии и апелираат до сите граѓани да придонесат Дебрца да остане чиста и незагадена, со заштитено природно наследство.