Mинистерот за економија, Беким Незири, денеска се сретна со седум најдоминантни извозно ориентирани текстилни компании.

Повод за средбата е регистрираниот пад во трговската размена на текстил и на облека, кој изнесува 22,2 проценти за првите седум месеци годинава, во споредба со истиот период минатата година.

Ако во дадениот период во 2014 година извозот на текстил и на облека достигнал вредност од 465 милиони долари, годинава за истиот период тој изнесува 362 милиони долари.

Станува збор за намалување на обемот на размена првпат по подолго време, при што министерот Незири побара директно од компаниите, чие учество во извозот на текстил и на облека е поголемо од 50 проценти, да слушне на што се должи ова и кои се предвизвиците со кои се соочуваат текстилците во своето работење.

– Текстилната индустрија има големо значење во македонската економија, бидејќи апсорбира повеќе од 35 проценти од вработените, бројот на вработувања, особено во секторот производство на текстил бележи пораст, станува збор за извозно ориентирана индустрија и е флексибилен сектор во однос на барањата на странските партнери. Алармантен е податокот за драстичен пад на извозот на облека во седум земји, и тоа Велика Британија, Холандија, Бугарија, Германија, Чешка, Италија и Грција, кои спаѓаат во првите 20 земји со кои Македонија има најголем обем на трговска размена – истакна Незири на средбата, отворајќи неколкучасовна дискусија со текстилците за нивните најгорливи прашања.

Еден од проблемите со кои се соочува текстилната индустрија е миграцијата на кадри од текстилниот сектор од домашните компании кај странските инвеститори од текстилниот сектор, кои се позиционирани во зоните, а на ова се надоврзува и проблемот со недоволен број на образован кадар во средното образование и на техонолошките факултети, кој би одговорил на потребите на текстилната индустрија.

Во сегментот на трговијата, претставниците на текстилните компании ја истакнаа потребата од надминување на бариерите во царинските процедури и проблемот на управување со отпад. Во насока, пак, на обезбедување поволни кредити на подолг рок за набавка на опрема и на технологија, текстилците побараа поддршка од Владата за поттикнување на комерцијалните банки за создавање поповолни услови за вакво наменско кредитирање.