Околу 1.000 мигранти и бегалци, кои се сместени во транзитните центри „Винојуг“ и на Табановце, како и во центарот за азил во Скопје, од кои половината се деца, живеат во многу лоши и примитивни услови, со неквалитетна храна и со ограничена слобода на движење, велат агенциите на Обединетите нации.

„Агенциите на Обединетите нации се сериозно загрижени поради условите во кои живеат овие лица. Двата главни центри за сместување се проектирани, изградени и опремени исклучиво како транзитни центри, со можност за згрижување на минувачки посетители најмногу до 24 часа. Тие не се центри за престој. Лицата што престојуваат во речиси празниот камп „Винојуг“ ги користат креветите на кат во контејнерите, но во Табановце има недостиг од кревети и мнозинството луѓе што престојуваат таму спијат на клупи, на подот во колективните засолништа или надвор во шатори. Немаат приватност. Често снемува струја. Греењето, кога надвор студи, и ладењето, кога надвор е топло, се несоодветни. Санитарните услови се примитивни. Слободата на движење е ограничена, што ги принудува луѓето да живеат во услови слични на притвор. Повеќето од луѓето во Табановце живеат во вакви услови повеќе од два месеца. Владата, агенциите на Обединетите нации и невладините организации направија големи напори за да ги приспособат центрите на новите потреби, но тие се сè уште несоодветни за подолг престој“, стои во соопштението на агенциите на ОН.

Условите во центарот во Визбегово за барателите на азил, се додава во соопштението, се исто така незадоволителни, мигрантите добиваат неквалитетна храна и во недоволни количества, хигиената е на ниско ниво, нема топла вода, нема реквизити и можности за рекреација и пристапот до информации е несоодветен.

Агенциите на ОН бараат од Владата да преземе итни мерки за подобрување на состојбата со сместувањето на мигрантите и на бегалците.

„Ваквите тешки услови дополнително го зголемуваат и онака високиот ризик од сексуално и од родово насилство, особено каде што неизвесноста, наметнатата неактивност и материјалните ускратувања доведуваат до фрустрација. На жените и на девојчињата кои се соочуваат со ризик од експлоатација и од трговија со луѓе, треба да им се обезбеди дополнителна заштита. Агенциите на Обединетите нации бараат од Владата да преземе итни мерки за да ја подобри оваа ситуација, а конкретно на бегалците и на мигрантите да им понуди сместување кое е соодветно за подолгорочен престој. Агенциите на Обединетите нации се подготвени да обезбедат и техничка и финансиска поддршка за наоѓање решенија што ќе понудат поголемо почитување на човечкото достоинство и дополнителна заштита за големиот број ранливи лица“, се вели во соопштението.

Во транзитниот центар во Табановце, според ОН, во моментов се сместени 770 лица, а околу 138 престојуваат во центарот „Винојуг“, кај Гевгелија. Дополнително, 61 лице има во центарот за баратели на азил во Визбегово, каде што чекаат одлуки за поднесените барања за азил, а 12 ранливи поединци се сместени во куќа за згрижување во Скопје.