Охис еколошка „бомба“? (видео)

Во нејзиното ново видео Кика Авеиро ни кажува нешто повеќе за влијанието врз здравјето на луѓето на хемикалиите што се чуваат во Охис и прави споредба со неодамнешната трагична случка во Либан. „Овие штетни материи не можат да предизвикаат експлозија, не се опасни на таков начин, меѓутоа се опасни заради тоа што предизвикуваат лоши влијанија врз здравјето на луѓето кои живеат околу таа фабрика“ – вели таа.

Погледнете го видеото: