Фото: Арбнора Мемети

Судскиот совет на РСМ на некоја од следните седници ќе го стави на дневен ред огласот за избор на нов претседател на Врховниот суд, потврдија за „Порталб.мк“ од Судскиот совет. Тие не сакаа да откријат повеќе детали на оваа тема.

Инаку, Судскиот совет на 10 септември минатата година го разреши Јово Вангеловски поради непрофесионална и неодговорна работа во службата, а за в.д. претседател на највисокиот суд во државава го назначи Фаик Арслани, којшто ја врши оваа функција до денешен ден.

Според Законот за судовите, претседателот на судот се избира од редот на судиите на Северна Македонија, на ист начин како што се избира судија во соодветниот суд, во случајов Врховниот суд.

Претседателот на Врховниот суд се избира за период од четири години, со можност да биде избран повторно на иста позиција уште четири години. За претседател на судот се избира судија кој во последните две години од Судскиот совет бил оценет со највисока позитивна оценка, додека согласно законот треба да има поголем број поени во однос на останатите кандидати. Претседателот на Судот има статус и функција на прв судија во соодветниот суд. Кандидатот за претседател на Судот, заедно со поднесокот и другите документи поднесува програма за работа за време на неговиот мандат.

Прогласувањето за избор на претседател на судот, Судскиот совет на Северна Македонија го објавува два месеци пред истекот на мандатот на претседателот во заминување. Од најавените кандидати кои ги исполнуваат потребите и условите, Судскиот совет го избира претседателот на судот најдоцна во рок од два месеци по објавувањето на огласот.

Претседателот на судот, кој нема да биде повторно избран на иста функција, ќе продолжи да работи како судија во судот каде претходно ја вршел судиската функција.