На дел од незаградената површина која порано беше база на „Комунална хигиена – Скопје“ во населбата Дуќанџик, веднаш до улицата на која има многу куќи, и по акциите од кампањата „Македонија без отпад 2016“ има дива депонија, на која е натрупан шут, разни крупни предмети, но и ситен отпад од домаќинства и од работилници. Така некој „го решил“ својот проблем, не само нарушувајќи го амбиентот, туку и предизвикувајќи директна опасност за жителите од вдишување прашина, која содржи и многу токсични материи од пластиката што се разградува.

Диви депонии честопати никнуваат и на зафрлени места, главно покрај патишта, оти на тие што нелегално исфрлаат шут или отпад од најразличен вид така им е најлесно – брзо да истоварат и да избегаат, намалувајќи ги шансите да бидат фатени на дело.

Проблемот на дивите депонии во Македонија се провлекува со децении, а неговото решавање најчесто е стихијно и се сведува на акции на граѓанските здруженија. Така, на пример, минатиот месец се спроведоа акции иницирани од „Ајде Македонија“. Сличин вакви граѓански иницијативи досега имало повеќепати, но по правило секогаш откако ќе се исчисти некоја дива депонија, никнува нова на друга блиска локација или дури и на истото место.

Проблемот очигледно е во отсустувото на сериозна и вистинска институционална реакција, вклучително и  во недоволниот инспекциски надзор за да се фатат и да се казнат прекршителите, велат упатените. Но, за тоа е потребна свест кај власта на локално и на централно ниво, односно одговорно владеење.