Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) денеска го презентираше првиот полугодишен извештај за спроведување на Стратегијата и Акцискиот план за реформа на јавната администрација. Дополнително, на истиот настан беше презентиран Извештајот за имплементација на Стратегијата за реформи на јавната администрација (СРЈА), изработен од „Евротинк“ и Фондацијата Отворено општество Македонија.

Според заменик-министерот за информатичко општество и администрација, Александар Бајдевски, Стратегијата и Акцискиот план сочинуваат документ со конкретни цели, задачи, буџет, сè со цел да не биде само уште еден документ на хартија.

Според извештајот, од планираното за периодот февруари – крајот на јуни годинава, односно од предвидените 72 активности, целосно спроведени се 27 активности, спроведувањето е во тек на 36 активности, а девет активности доцнат или не се почнати.

На јавната расправа беше презентиран и Извештајот за имплементација за СРЈА, изработен од Фондацијата Отворено општество Македонија. Како што истакна Марија Мирчевска, презентирајќи го овој извештај, на само четири отсто од барањата за слободен пристап до информации не е доставен одговор, но за 32 отсто од активностите била доставена целосната документација, што овозможило објективна и независна анализа на процесот на реформи.