Во третиот квартал од 2015 година, невработеноста опадна на 25,5 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Тоа претставува намалување од 1,3 проценти во однос на вториот квартал, кога невработеноста изнесуваше 26,8 проценти.

Активното население во Македонија брои 954.610 лица, од кои вработени се 711.380, а 243.230 лица се невработени.