Бројот на невработени лица лани изнесувал 213.564 што претставува 22,4 проценти од активното население во државата, објави Државниот завод за статистика.

Во 2016 година, стапката на невработеност изнесувала 23,7 проценти и бележи намалување за 1,3 отсто.

Лани, активното население броело  954.212 лица, од кои вработени се 740.648 или стапката на вработеност изнесувала 56,8 проценти.