Продолжува узурпацијата на јавните површини во Тетово од уличните продавачи. На тротоарот на влезот во Тетово никнува нелегален пазар на кој се продаваат животни. Она што започна минатиот четврток со само двајца или тројца продавачи, оваа недела се претвори во вистински сточен пазар. Сепак, по сè изгледа, ова не ги вознемирува воопшто претставниците на комуналниот инспекторат, кои се недостапни за редакцијата на „Порталб, пишува порталот.

– Не ни останаа повеќе слободни тротоари каде можеме да поминеме. Еве погледајте, поминуваме меѓу кокошки и петли – револтирано коментира еден минувач.

Уличните продавачи се жалат дека нема соодветни места каде што може да продаваат, бидејќи и кога им се обезбедува простор на Зелениот пазар или на друго место, нема услови и е многу нечисто.

Редакцијата на „Порталб“ идентификувала и други узурпирани јавни површини во Тетово како: тротоарите околу Зелениот пазар, тротоарите на влезот од Тетово и центарот на Тетово којшто е узурпиран од возила за деца.