Невладината организација „Цивика мобилитас“ денеска во Струга организира национален форум под наслов „Време на предизвици“.

Форумот има цел да ја подобри интеракцијата и да придонесе во соработката меѓу граѓанските организации, другите актери на граѓанското општество и нивните конституенти, овозможувајќи простор за артикулирање на идеи, но и за заедничко планирање и за подготовка на акции.

Темата на носечката панел-дискусија на форумот е „Улогата на граѓанското општество во промоцијата на демократијата во Македонија“.

Ќе бидат презентирани платформите за човекови права, за граѓанска превенција и за здрав спорт за здраво општество, како и мрежата за миграции.

Исто така, ќе бидат проектирани повеќе документарни филмови посветени на важни општествени прашања, како што е тоа за миграциите, за жените и другите маргинализирани групи. Ќе бидат презентирани публикации и истражувања, но и организации и нивните активности.