Девизниот пазар во јуни се стабилизира и по два месеца на нето-продажба, банките овој месец оствариле нето-откуп на девизи од физичките лица, информира Народна банка.

– Дополнителен фактор за повисока понуда на девизи беа и менувачниците, чијшто нето-откуп од физичките лица забележа пораст, како на месечна основа, така и на годишна основа. Со оглед на ваквите движења, во првата половина од јуни, Народната банка не интервенира на девизниот пазар, а при крајот на месецот, само неколкупати надомести дел од сезонски зголемената побарувачка за девизи од фирмите, што е најниска нето-продажба на девизи во последните три месеци – се вели во соопштението на Народна банка.

Податоците за девизните резерви, заклучно со јуни, покажуваат квартално намалување.

– Главен фактор за намалувањето на девизните резерви во овој период се интервенциите на НБРМ на девизниот пазар, како реакција на зголемената побарувачка за девизи, во услови на нестабилен политички амбиент. Од 19 април до 23 мај, НБРМ интервенира на девизниот пазар со продажба од 129 милиони евра, со што го затвори јазот помеѓу побарувачката и понудата на девизи и ја одржа стабилноста на девизниот курс – велат од Народна банка.

Неизвесниот домашен амбиент се одразил и врз депозитната база на банките, која во мај забележа пад од 0,5 проценти на месечна основа.

– Со тоа, годишната стапка на пораст на депозитите се сведе на 3,7 проценти, остварување што е пониско од очекуваното во априлската проекција. Намалувањето и понатаму се поврзува со неизвесноста околу политичката состојба во земјата, при што падот во целост се должи на понатамошното намалување на депозитите на домаќинствата, при пораст на депозитите на корпоративниот сектор – се додава во соопштението на Народна банка.