Народна банка ги повика младите истражувачи да достават трудови за Годишната награда за 2023 година

фото: Народна банка на Република Северна Македонија

Народната банка ги повика заинтересираните млади истражувачи со свој труд да се пријават на Конкурсот за Годишната награда за најдобар труд од областа на макроекономијата и банкарството за 2023 година.

Конкурсот беше објавен во јули, а крајниот рок за доставување на трудовите е 1 февруари 2023 година. Право на учество имаат сите државјани на Северна Македонија на возраст до 35 години кои не се вработени во Народната банка и не се членови на нејзиниот Совет. Од НБРСМ додаваат дека авторите можат да конкурираат и со труд што веќе бил објавен, но не пред 1 јануари 2021 година.

Трудовите се поднесуваат по електронски пат на е-адресата konkurs@nbrm.mk, а целиот конкурс, критериумите и инструкциите за пријавување можат да се најдат на интернет-страницата на Народната банка.

Наградата за прворангираниот труд изнесува 100.000 денари, а доколку Одборот за оценување процени дека второрангираниот труд е со квалитет близок до прворангираниот, Народната банка може да додели и втора награда во износ од 50.000 денари. Од НБСРМ велат дека може да биде доделена и само втора награда или воопшто да не биде доделена Годишната награда, доколку се утврди дека ниеден од трудовите не ги исполнува потребните услови.