Намалувањето на девизните резерви во најголем дел е резултат на раздолжувањето на Македонија кон меѓународните кредитори и намалување на севкупниот долг на Македонија, нешто што веќе беше најавено и од Министерството за финансии, се вели во соопштението на Народна банка во врска со намалување на девизните резерви за 177 милиони евра во ноември во однос на претходниот месец.

– Дополнително, беа вратени достасани девизни депозити на домашните деловни банки пласирани во Народната банка во периодот од мај 2016 година наваму. Станува збор за планирани активности, при што девизните резерви остануваат на солидно високо ниво од повеќе од 2,55 милијарди евра или 349 милиони евра повеќе од состојбата пред една година – се додава во соопштението на Народна банка.