Според податоците на Државниот завод за статистика, намалувањето на индексот на трошоците на животот од 0,7 проценти во јули 2015 година, во споредба со претходниот месец, е резултат на пониските индекси на свежиот зеленчук за 18,9 проценти, свежото овошје за 2,7 проценти, јајцата за 1,7 отсто, сувомесните производи за 0,8 отсто и друго.

Исто така, намалување на индексите на трошоците на животот е забележано кај болничките услуги за 5,8 проценти, средствата за чистење и за одржување на станот за 2,2 проценти, обувките за 1,3 отсто, големите електрични апарати за 1 процент, електричната енергија за домаќинствата и течните горива и мазива за 0,4 отсто.

Пораст на индексот на трошоците за животот во јули 2015 година, во споредба со претходниот месец, е забележан кај тутунот за 5 проценти, сувото овошје за 1,4 отсто, шеќерот, џемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 1,1 отсто.

Во јули пораст на индексите на трошоците за живот е забележан и кај услугите за сместување за 13,2 проценти, лековите за 3,5 проценти, информатичката опрема за 3,1 отсто, туристичките пакет-аранжмани за 2,6 проценти, гасот за домаќинствата за 1,3 отсто, облеката, мебелот и текстилот за домаќинствата за 0,3 отсто.

Индексот на трошоците за живот во јули 2015 година, во споредба со јули 2014 година, бележи намалување за 0,4 отсто, а индексот на цените на мало бележи намалување од 1,4 отсто.