Заклучно со септември, годинава 192 вработувања биле реализирани во локалната самоуправа во земјава, покажуваат податоците на Агенцијата за администрација. Со оглед на тоа што се изминати 300 дена од годината, математиката покажува дека во локалната самоуправа било реализирано по едно вработување на ден и половина односно на секои 36 часа.

Анализата на огласите за вработување покажува дека ваквиот тренд продолжува и во текот на октомври.

Имено, Агенцијата за администрација објави оглас за вработување на 8 државни службеници во општина Прилеп. Во огласот се бараат кандидати за раководители, помошници раководители, советници и помлади соработници. Платите во зависност од работното место се движат до 32.900 денари.

Објавен е оглас за вработување на три лица во општина Радовиш на работните места раководител, помлад соработник и соработник. Платите се движат до 29.696 денари.

Агенцијата за администрација објави оглас за вработување на 4 државни службеници во општина Делчево. Во огласот се бараат различни видови соработници, а платите се движат од 23.608 денари.

Огласи за вработување во текот на овој месец се распишани и за општините Карбинци и Демир Хисар.