Штандот на Општина Охрид на Саемот за туризам во Велико Трново, покрај што беше посетен од многубројните посетители кои изразија особен интерес да дојдат во македонскиот туристички бисер, го привлече вниманието и на двајца министри од бугарската влада, Рашко Младенов, министерот за култура, и министерката за туризам, Стела Балтова. Тие изразија заинтересираност за активностите на Општина Охрид во насока на зголемување на туристичката понуда.

Општина Охрид во склад со активностите за промовирање на Охрид како атрактивна туристичка дестинација продолжи со саемското претставување на природните, културни и историски знаменитости на Охрид, презентирајќи го и на Меѓународниот саем за културен туризам и филмски фестивал во Велико Трново, Република Бугарија.

Пред бројните учесници, гости и претставници на туристички агенции, тур-оператори, медиуми и новинари од Бугарија, Турција, Виетнам, Јужна Африка, Португалија, Шпанија, Индонезија, беа презентирани културно-историските знаменитости, природните богатства, различните форми на активен туризам, како и богатата содржина на сместувачките капацитети во Охрид.

Во рамките на саемското претставување, Општина Охрид учествуваше на Филмскиот фестивал кој се одржа заедно со Меѓународниот саем за туризам, со две видеопрезентации во категориите промотивен филм во времетраење од 3 до 20 минути и огласувачки филм до 180 секунди.