Во првото пријавување од јунскиот рок за упис во средно образование за учебната 2017/2018 година, кое беше спроведено во изминатите два дена, односно 28 и 29 јуни, се пријавиле 17.179, а се запишале 11.205  ученици, соопшти Министерството за образование и наука (МОН).

Од учениците кои се запишале, 8.590 се за настава на македонски наставен јазик; 2.440 ученици за настава на албански наставен јазик; 99 ученици за настава на турски наставен јазик и 76 се повторувачи.

Второто пријавување во јунскиот уписен рок ќе биде на 5 јули, а резултатите ќе бидат објавени следниот ден, 6 јули. МОН информира дека за второто пријавување слободни места има во јавните средни училишта во сите општини во Република Македонија за вкупно 24.529 ученици.

Слободни места за настава на македонски наставен јазик има  16.118, за  настава на албански наставен јазик 7.455, за настава на турски наставен јазик има 819, за српски наставен јазик слободни се 34  места и 103 слободни места за повторувачи.

Во учебната 2016/2017 година деветто одделение завршиле 20.712 ученици. Согласно измените на Законот за средно образование, средното образование од учебната 2008/2009 година е задолжително за сите ученици.