Стасани се парите на личните сметки на 612 прилепски домаќинства кои аплицираа на јавниот повик за субвенции на дел од трошоците за набавка на клима уреди и велосипеди, согласно критериумите од јавниот повик на Општина Прилеп, а со цел да се намали аерозагадувањето во градот и да се подигне еколошката свест и совест кај граѓаните.

„Со издвојување на 4,5 милиони денари од буџетот на Општината, директно придонесовме за заштеди во семејниот буџет, за подигнување на јавната еколошка свест и совест и заштитата на животната средина“, изјави на прес-конференција градоначалникот на Прилеп, Илија Јованоски.

Според податоците, од поднесените 335 барања за користење бенефиции за клима уреди, критериумите ги исполниле 307 домаќинства, а од доставените 315 барања за надомест на дел од трошоците за велосипед, не се одобрени само оние што не  исполниле критериуми од огласот.