Во августовскиот испитен рок за државната матура се пријавиле 1.802 ученици, информираат од Државниот испитен центар.

На 15 август ќе се полага задолжителниот предмет, односно македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература. Македонски јазик и литература ќе полагаат 128 кандидати, албански јазик и литература 266, а 21 ученик турски јазик и литература.

На 16 август 88 кандидати ќе полагаат математика.

На 17 август ќе се полага странски јазик. Англиски јазик ќе полагаат 1.294 кандидати, француски јазик и германски јазик по четири кандидати и еден кандидат руски јазик.

На 18 август ќе се полага: физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Бизнис ќе полагаат 199 кандидати, историја 218, биологија 82, филозофија 143, хемија 4, физика 7 и естетика 14.

Испитите ќе се реализираат на 11 локации низ државата и ќе почнат во 10 часот.