Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) објави дека се воведува ограничување на движењето на сите лица во шумите и во шумските појаси од денеска до 15 август, во периодот од 7 часот наутро до 17 часот попладне.

Ограничувањето не важи за лица што имаат соодветна дозвола од Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ и за субјектите што управуваат со заштитените подрачја.

Oграничувањето не важи за организирана тура на туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и на националните паркови, но неопходна е придружба на преставник од „Македонски шуми“ или од управата на националните паркови.

За непочитување на забраната, граѓаните што ќе бидат затекнати да се движат во шума без соодветна дозвола ќе платат глоба од 1.500 до 2.000 евра.