Фото: Арбнора Мемети

Владата донесе нова Уредба со законска сила за примена на Законот за странци за време на вонредна состојба, како и за периодот по престанокот на вонредната состојба.

„Наведениот пропис претставува дополнување на Уредбата со законска сила донесена на 20 март и со истата се продолжува периодот на престој на странци на кои за време на вонредната состојба, им истекол краткорочен престој или виза за краткорочен престој. Периодот на престој се продолжува, како за времетраење на вонредната состојба, така и по завршување на вонредната состојба, до 31 август 2020 година. Исто така, се продолжува рокот на важноста на дозволите за привремен престој и на дозволите за постојан престој, чиј рок на важност истекол или истекува за време на вонредна состојба. И во овој случај, важноста на дозволите за престој се продолжува и по завршување на вонредната состојба, до 31 август 2020 година,“ информираат од МВР.

Имајќи предвид дека во наредните месеци се очекува постепено нормализирање на состојбата, отварање на граничните премини и враќање во функција на сите видови на патнички сообраќај, од МВР им укажуваат на странците дека треба да го следат развојот на ситуацијата и доколку се создадат условите за патување во овој период, да пристапат кон постапки за регулирање престој, согласно одредбите од Законот за странци.