Министерството за труд и социјална политика (МТСП) информира дека согласно заклучоците на Комисијата за заразни болести, следните категории на лица треба да бидат ослободени од работа и работни активности врз основа на приложена потврда од лекар специјалист за следните состојби:

  • Хронични респираторни заболувања
  • Тешки кардиоваскуларни заболувања
  • Дијабет ТИП 1
  • Малигни заболувања
  • Имуно-компромитирачки состојби

Во наредните 14 дена ослободени од работа и работни активности се и бремените жени.

Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите вработени и сите работодавачи строго да се придружуваат до мерките кои Владата ги донесе вчерашнаа седница за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус).