Министерството за образование и наука (МОН) потврдува дека знае за моменталната состојба со прекршувањето на законите во врска со првоодделенците во основното училиште „Имри Елези“ во општина Чаир и вели дека се во очекување на позитивен одговор од страна на Министерството за финансии.

Во ова училиште во населбата Дижонска годинава се запишани 108 првоодделенци, кои се поделени во три паралелки, и сите три го надминуваат максималниот број од 34 ученици во една паралелка. Вработувањето на еден наставник за нова паралелка ќе ја чини државата приближно 250.000 денари или околу 4.000 евра годишно, пишува „Порталб“.

– По анализите што се направени во МОН во врска со барањето за финансирање на ново работно место за одделенски наставник во Општинското основно училиште ,Имри Елези’ во Чаир, МОН барањето го препрати до Министерството за финансии, од каде се надеваме да добиеме согласност за финансирање нова паралелка во ова училиште, во што пократок временски период – вели Лаура Папранику од МОН.

На прашањето на „Порталб“ како ќе се постапи доколку Министерството за финансии не одобри ново вработување на наставник, од МОН без јасен одговор.

Ако не се добие согласноста, која во случајот со училиштето „Имри Елези“, како МОН мислиме дека Министерството за финансии треба да ја даде, училиштето во соработка со општината под која што спаѓа, дејствуваат врз основа на предусловите предвидени со закон. Финансирањето на паралелката значи финансирање на работното место за наставникот  – додава Папранику, без да прецизира  што се подразбира со „врз основа на предусловите предвидени со закон“.

Директорката на училиштето, Мерита Коџаџику,  вели дека во текот на оваа година бројот на запишани ученици бил поголем од претходните години и така се надминал законски дозволениот број.

-Во овој момент запишани се 108 ученици во прво одделение, коишто се поделени во три паралелки, кои го надминуваат бројот утврден со законот за образование. Така, за да се реши овој проблем треба да се отвори уште една паралелка за прво одделение, која е повеќе од потребна – вели Коџаџику.

Родителите бараат повеќе да не се одолговлекува решавањето на проблемот, бидејќи се работи за нивните деца и условите во кои тие ќе ја следат наставата понатаму.

Според Законот за Министерството за образование и наука, минималниот број ученици во една паралелка е 24, а максималниот 34, но паралелка може да се формира и со помал број, ако се исполнат условите.