Министерството за образование и наука (МОН) денеска почнува со подготовка на новиот закон за високо образование, кој е дел од реформските процеси на Владата.

Како што се наведува во известувањето за почеток на процесот за подготовка на законот за изменување и за дополнување на Законот за високото образование, целта на на овој закон се „суштински реформи во Законот за високото образование, од аспект на автономијата за високообразовните установи, наставно-научниот кадар, квалитетот, финансирањето и студиските програми“.

Текстот на новиот закон за високо образование треба да биде готов до 14 ноември оваа година.

МОН од денеска, исто така, почнува и со подготовка на измените и дополнувањата во законите за основно и за средно образование, како и во Законот за учебници за основно и средно образование.

„Целта на законот за изменување и дополнување на законите за основното образование и за средното образование е подобрување на воспитно-образовниот процес во основните училишта, подобрување на условите за работа на наставниот и друг кадар во училиштата, поедноставување на одредени административни процедури, подобрување на начинот на водењето педагошката евиденција и документација, како и други реформи, а заради генерално зголемување на квалитетот на основното образование“, стои во известувањето.

Рокот до кога треба да бидат подготвени новите решенија во овие три закони е, исто така, 14 ноември.