Прогласувањето на Шар Планина за национален парк е од голема важност за локалното население што живее во оваа планинска област, a корист ќе има и градот Тетово и целата држава.

Ова се ставовите на учесниците на Мобилниот парламент, кој денеска се одржа во Тетово со наслов „Прогласување на Шар Планина за национален парк“, во организација на граѓанската асоцијација „Мост“ и партнерската организација „Центар за демократски развој и интеграција“ од Тетово.

– Ако се прогласи Шар Планина за национален парк, корист ќе има локалното население. Во нивниот регион ќе се развие туризмот, од друга страна на планината ќе има поголема контрола, а со тоа ќе се спречи појавата на дрвокрадството, кое е најголем проблем на Шара – изјави Фросина Пандурска-Драмиќанин од Македонското еколошко друштво.

На дебатата учестуваа граѓани, невладини организации, пратеници од шестата изборна единица.

Целта на Мобилниот парламент е граѓаните да имаат можност преку свои предлози и мислења да дадат свој придонес и да учествуваат во носењето одлуки на национално и на локално ниво.

– Идејата е да се направи директна комуникација на граѓаните и на институциите. Сè она што денеска се дебатира, се испраќа до парламентот и до инстутициите – изјави Драган Антоновски од Невладината организација „Мост“.

Иницијативата за прогласување на Шар Планина за национален парк е стара 10 години. Министерството за животна средина изработува студија за валоризација на вредностите на Шар Планина, која треба да ги дефинира границите на националниот парк, управувањето, користењето и вредноста на биодиверзитетот.

З.Д.