„Сите здравствени осигуреници ќе бидат ослободени од болничката партиципација. Сметаме дека оваа мерка ќе го олесни финансиското оптоварување на сите, посебно на примателите на социјална помош,“ изјави членот на Комисијата за здравство на СДСМ, Злате Мехмедовиќ на средбата со претставници на организацијата „ЛИЛ“, за заштита на правата на жени и деца и со други претставници од граѓанскиот сектор, но и од институциите.

Тој посочи дека за респираторно заболување, хронична опструктивна белодробна болест партиципацијата е некаде околу 1.800 денари. За вградување бајпас е околу 6.000 денари, и дека во услови на стресно живеење и со големо загадување на воздухот, за граѓаните кои по неколку пати завршуваат во болница, оваа мерка ќе биде големо олеснување.

Според Мехмедовиќ, и сумата од 2.000 до 6.000 денари за социјална парична помош е многу мала.