Отворените податоци можат да бидат силен поттик за социјален и економски развој. Тие може да се искористат и за подобрување на управувањето преку зголемување на транспарентноста, отвореноста, интегритетот и јавното учество во централната и локалната власт, порача денеска министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски.

Тој ги презентираше Стратегијата и Акцискиот план за отворени податоци.

-Ова ќе доведе до подобрување на испораката на услуги и ефикасноста на јавниот сектор. Ќе го зголеми на учеството на граѓаните. Особено треба да се нагласи дека директно ќе влијае позитивно во напорите за борба против корупцијата. Исто така, со малку иновативност, дава можност за отворање и на нови бизниси. Наша главна заложба е да ги донесеме услугите до граѓаните. Тоа е многу полесно отколку да ги носиме граѓаните до услугите. Отворањето на податоците е еден од механизмите да го постигнеме тоа – рече министерот за информатичко општество и администрација.

Тој посочи пример како со отворените податоци може да се развие бизнис. Односно, како што рече од објавувањето на податоците од сензорите поставени на раскрсниците, ќе може да се направи апликација која корисникот ќе го известува каде има сообраќајна гужва и ќе му нуди други правци за да не заглави во метеж. Друг пример е случајот на Британија, односно со апликацијата за квалитетот на услугата што ги нудат болниците или училиштата.

– Одлуката во кое училиште да го запишат своето дете британците ја носат според, отворените податоци за училиштата кои даваат јасна слика за услугите што го нудат училиштата. Тоа што како позитивен пример од кај нас ќе биде исто така дел од порталот е и софтверот за трошоците на функционерите – рече Манчевски, посочувајќи дека МИОА во моментов МИОА го доработува порталот за отворени податоци.