„Нашата основна заложба треба да биде што повеќе деца етнички Македонци да бидат испраќани на дообразование во Македонија. Тие, пак, по завршувањето на студиите во матичната држава, треба да се враќаат назад во своите краишта, од каде потекнуваат и како иден образован и оспособен кадар, да придонесуваат за унапредување на положбата, секојдневниот живот и на севкупниот статус на Македонците во Албанија.“

Ова го изјави претседателот на Македонско друштво „Илинден“ од Тирана, Никола Ѓурѓај, откако имаше средба со студентите по потекло од Голо Брдо, а кои образованието го продолжиле на факултетите во Прилеп.

Студентите Фатри Фетаху и Менелаос Халилај, кои се етнички Македонци од Голо Бредо, ги истакнаа проблемите со кои се соочуват во текот на студирањето, но и за тоа како се интегрираат меѓу врсниците и во градот.

Двајцата посетуваат настава на Економскиот факултет и, како што истакнуваат, задоволни се многу од учењето, однесувањето и од прифаќањето од професорите и од колегите.