Двајца вработени во Министерството за внатрешни работи ќе бидат дел од обуката за дигитална форензика и истрага на компјутерски криминал, на Универзитетот во Даблил, Република Ирска.

Обуката, како што соопштуваат од МВР, е во рамките на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа за таргетирање на компјтерски криминал во Југоисточна Европа и Труција (iPROCEEDS).

„Учеството во Програмата е финансирана од iPROCEEDS во времетраење од 24 месеци и ќе ги покрие модулите како дигитална форензика, техники за финансиска истрага – следење на пари, мрежни истраги, истраги на мобилни уреди, ВОИП технологии и безжични истраги и други. Обуката ќе се одвива преку комбинација на предавања, работа во лаборатории, студии на случај, читање, мали групни и индивидуални вежби, демонстрации со алатки и дискусии“, велат од МВР.