Фото: ЕСМ

На доводот Горна Радика, поточно Речки канал, како последица на интензивните врнежи во последните неколку дена, се случи појава на лизгање на теренот и оштетување на дел од каналот, при што дел од водата се излева надвор од доводот, соопштија од АД Електрани на Северна Македнија (ЕСМ).

„Наши стручни лица се на терен и се преземаат сите мерки околу санирање на оштетениот дел од каналот, кој во преостанатиот дел е во функција и непречено ги носи водите до хидроелектраната Врбен“ маведено е во соопштението на ЕСМ.

ХЕЦ Врбен е дел од хидросистемот „Маврово“ заедно со ХЕЦ Вруток и ХЕЦ Равен. „Врбен“ е најоддалечена од трите хидроелектрани на системот и заедно со ХЕЦ Равен, претставува проточна хидроелектрана.