Пробиштипската полиција поднела кривична пријава против шестмина директори на индиската компанија „Индоминелари и метали“, која до неодамна беше концесионер на рудниците „Злетово“ и „Тораница“, кои се товарат за злоупотреба на службената положба и овластување и предизвикување на стечај со несовесно работење, оштетување или повластување на доверители, информира денеска МВР.

Првосомничен е индискиот државјанин П.А.М. (70), а меѓу осомничените се и управители на фирмите „Марко Б.В. Денхаг“, „ИММ Експлорејшн“ и „ИММ Глобал Лоџистик“ кои се капитално поврзани со „Индоминерали и метали“.

„Во периодот од 2007 до 2015 година, пријавените во својство на управители во ДПТУ ‘Индоминералс Метал’ ДООЕЛ Пробиштип, побарувањата на паричните средства кои што ‘Индоминералс Метал’ Пробиштип ги имала кон правно лице со седиште во Даглас, по основ на разни трансфери и позајмици, ги насочиле кон сметките на правните субјекти ДПТУ ‘ИММ Експлорејшн’ ДОО Пробиштип и ДПТУ ‘ИММ Глобал Лоџистик’ ДОО (фирми основани и капитално поврзани со ДПТУ ‘Индоминералс Метал’ ДООЕЛ), оштетувајќи ја ДПТУ ‘Индоминералс Метал’ Пробиштип за износ од 1.092.718.362 денари (околу 18 милиони евра н.з.). Исто така, во период од мај 2008 до октомври 2015 година, пријавените лица склучиле договор за купопродажба на минерали односно купопродажба на целокупното производство на рудниците ‘Злетово’ и ‘Тораница’ со правното лице ‘ИММ Интернешнл ЛТД’ ДООЕЛ со седиште во Даглас. Притоа пропуштиле да го остварат побарувањето по основ на претходно склучен договор за купопродажба на минерали предизвикувајќи стечај на ДПТУ ‘Индоминералс Метал’. Во 2014 година пријавените лица склучиле договор за обезбедување на парично побарување со засновање на заложно право над недвижниот имот и невладетелски залог врз подвижните предмети на ДПТУ ‘Индоминерал Метал’ ДООЕЛ како должник и заложен должник со правното лице „Марков Лимитед“ во Лондон (фирма капитално поврзана со ДПТУ ‘Индоминералс Метал’ и фирмата ‘ИММ Интернешнл ЛТД’ во Даглас), со која што веќе имале воспоставено доверителни односи врз основа на претходно склучен купопродажен договор. На овој начин пријавените предизвикале материјална штета во висина од 1.330.620.353 денари (21,6 милиони евра н.з.) на штета на ‘Индоминералс Метал’ ДООЕЛ Пробиштип“ стои во информацијата на МВР за кривичната пријава.

Кон крајот на февруари беше прогласен стечај со ликвидација за „Злетово“ и „Тораница“, поради што 1.000 рудари остаа без работа.