Премиерот за спроведување на изборите, Емил Димитриев, денеска ги информираше вработените во рудниците Злетово и Тораница дека Владата објавила повик за концесија на минералните суровини, кој треба да заврши на 14 март, а на 16 март ќе следи јавна аукција за избор на компанија што ќе ги добие на концесија минералните суровини.

– Владата донесе одлука со која го презема одржувањето, бидејќи во ситуација кога немаме концесионер имаме правна основа, но уште повеќе и обврска да се грижиме за одржување на рудниците до нивната продажба и добивање нов сопственик. Владата на последната седница донесе одлука за финансирање на одржувањето со 60.000 евра во денарска противвредност сметано од декември 2015 до јули 2016 година, а тоа е еден период кој треба да се совпадне со периодот на наоѓање нов инвеститор и рестарт на истите – изјави Димитриев.

Тој е оптимист дека ќе има заинтересираност од компаниите во овој период, ќе подигнат тендерска документација и ќе аплицираат на јавната аукција на средина на март.