Заштитата на природата и економскиот развој на регионот се големите придобивки од прогласувањето на Шар Планина на косовската страна за национален парк. Ова е ставот на претставниците на косовските институции, кои учествуваа на конференцијата „Важноста од прогласувањето на Шар Планина за Национален парк“, која се одржа во Општина Драгаш, Република Косово.

– Со самото користење на името национален парк доаѓаат профити. Затоа што нашите продукти кои се произведуваат во рамки на паркот, сигурно ќе добијат етикета на еко производ , производ од националниот парк – изјави Салим Јонузи, претседател на општина Драгаш.

На конференцијата, на која учествуваа повеќе невладини и еколошки организации од Македонија, беше истакнато дека прогласувањето на Шар Планина на македонската страна, за заштитено подрачје е од заемен интерес на Македонија и на Косово. На тој начин ќе се заштити флората и фауната, на целиот Шарпланински масив.

– Многу е важно и делот на Шара што е во Македонија да биде прогласен како национален парк, бидејќи на тој начин ќе се грижиме најдобро за животните што живеат на двете страни и со тоа ќе добиеме најдобро функционирање во целиот регион – изјави Беким Бетуќи претставник од Национален парк Шар Панина на Косовската страна.

Од Македонското еколошко друштво кои учествуваше на конференцијата, се надеваат дека конечно инцијативата за прогласување на Шар Планина за национален парк на македонската страна, која е стара две децении, ќе влезе во собраниска процедура.

– Нашите очекувања се дека надлежните при законскиот процес за реализирање на оваа инцијатива што трае скоро дваесет години, ќе имаат целосна соработка со месното население за вистински да се постигнат целите за заштита на природните ресурси и биодиверзитетот, без последици за нормален живот на жителите на регионот кој би бил опфатен со националниот парк – изјави Диме Меловски од Македонското еколошко друштво.

Последното истражување говори дека 83 % од локалното населените кои живее на Шар Планина на македонската страна е заинтересирано ова планинско подрачје да биде прогласено за заштитено.