На денешната 24. седница на Економскиот совет на Владата, компаниите што функционираат во технолошко-индустриските развојни доставиле 21 предлог, со кој сметаат дека нивната работа ќе биде поефикасна, а воедно ќе се поедностават одредени административни процедури.

Биле поднесени иницијативи од областа на одредени услуги, понатамошно унапредување во делот на меѓународните трговски договори на Македонија, како и работењето во индустриските зелени зони, лоцирани во општините.

Вицепремиерот Владимир Пешевски истакнал дека компаниите што работат во технолошко-индустриските развојни зони и другите странски компании имаат особено големо влијание во целокупниот економски пораст на земјата.