Во првите три месеци од годината, вкупната вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 39.062.103 долари, што е за 14,1 отсто помалку во споредба со истиот период од претходната година, објави Државниот завод за статистика.

Од јануари до март, градежната оператива од Македонија во странство извршила градежни
работи во вкупна вредност од 6. 318.534 долари, што е за 139,1 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Во истиот период е забележан зголемен обем на извршените градежни работи во Холандија, Босна и Херцеговина и во Германија.