Инспекцискиот совет денеска разгледуваше осум претставки, од кои четири се поднесени против инспектори од Државниот инспекторат за труд. Другите претставки се за инспектори од пазарен, просветен, управен и од инспекторат за храна.

– Во претставките од денешната седница, најмногу се однесуваат на трудовите инспектори кои при контролата вршеле влијание. Инспекторите вршеле притисок за преку која фирма да се обезбедуваат елаборати за безбедност и здравје при работа или, на пример, компаниите да вршат услоги од одредени сметковотствени фирми што тие ги нуделе – истакна Каргов.

До денеска, посочи Каргов, советот реализирал 28 претставки против испектори, од кои за три е констатирано дека има основа за спроведување дисциплинска постапка, во два случаи се утврдени дисциплински одговорности, а за еден инспектор наскоро треба да биде завршен предметот.

Каргов апелираше до граѓаните да укажуваат на сите неправилности во работата на инспекторите и информира дека во последните две недели значително бил зголемен бројот на жалби против нив.