Според информациите од Бирото за јавни набавки, три маркетинг-агенции ќе бидат вклучени во кампањата на Владата за подигнување на свеста на граѓаните за рационална употреба на лекови.

За оваа намена се предвидени 468.000 евра, од кои вредноста на договорот со агенцијата „Маркет висион“ изнесува 125.552 евра, со „Омега комуникејшн“ – 236.000 евра, со „Аквариус дизајн“ – 106.545 евра.

Агенциите ќе треба да ја смислат кампањата и да ја спроведат низ медиумите.