ЈСП: До 31 март ќе може да се продолжи годишниот студентски билет за јавен превоз

Фото: Арбнора Мемети

ЈСП-Скопје ги информира корисниците на годишен студентски билет за бесплатно користење на јавен превоз дека рокот за продолжување на важноста на билетот повторно е продолжен, односно ќе трае до 31 март годинава година.

„До тој термин, сите студенти кои ги исполнуваат условите за стекнување на право на годишен студентски билет за бесплатно користење на јавен превоз, а не го продолжиле од која било причина, можат бесплатно да го користат превозот, притоа да поседуваат „Скопска“ која имаат обврска да ја приложат при евентуална контрола на билети“, информираат од ЈСП-Скопје

Студентите немаат обврска да се валидираат во возилото, а контролорите не смеат да им издадат записник/казна за непродолжен годишен студентски билет.

„Од 1 април, секој студент кој ги исполнува условите за посочениот тип на билет, а истиот не го заверил/продолжил, во случај на контрола ќе добие казна, доколку евентуално не поседува друг тип на билет, уредно валидиран“, се вели во соопштението на ЈСП-Скопје.

Во случајов, велат од ЈСП Скопје, јавното претпријатие повторно излегло во пресрет на барањето на УСС (Универзитетско студентско собрание) при УКИМ, кое по втор пат побарало продолжување на рокот за продолжување на важноста на студентскиот билет, со оглед на актуелната ситуација со ковид-19, која, како што наведоа, на одредени факултети им предизвикува потешкотии при организација и распределба на документацијата потребна на студентите за продолжување на важноста на билетот.

Право на користење на билетот имаат сите редовни студенти на државните факултети во Скопје до додипломски студии, без ограничување на возраста. Важноста на билетот се продолжува секоја учебна/календарска година.

На студентите кои првпат запишуваат прва година и го користат правото на билет за бесплатен превоз, тој автоматски им важи и за наредната календарска година. Останатите студенти, важноста на билетот ја продолжуваат со потврда за редовен студент и заверен зимски/летен семестар, информираат од ЈСП.

Продолжувањето на важноста на билетот се врши во центрите за персонализација на ЈСП. Годишниот студентски билет за бесплатно користење на јавен превоз не важи во ноќна тарифа.