Проблемот со контејнерите за отпадоци без капаци, што е една од клучните пречки за одржување на хигиена во Тетово, Јавното комунално претпријатиe од Тетово ветува дека ќе почне да го решава во текот на следната година. Тие планираат половина од нив да  ги заменат со нови контејнери кои ќе имаат капаци, известува „Порталб.мк“.

– Во план-програмата за 2019 година предвидовме да обезбедиме 200 контејнери за ѓубре во градот, кои ќе имаат и капаци и 2.000 канти за отпадоци кои ќе ги дистрибуираме низ домовите. Целта е граѓаните да бидат снабдени со соодветни канти за ѓубре. Вредноста на овие канти е 1 милион денари, а парите ќе се обезбедат од буџетот на претпријатието – вели директорот на ЈКП е Џелал Цека.

Во Тетово има вкупно 522 контејнери за отпадоци, додека во моментов само 120 од нив имаат капаци.

Доколку ЈКП го исполни ветувањето во 2019 година, тогаш во 2020 година останува да се заменат уште 222 контејнери.

Контејнерите кои ќе се повлечат од користење или кои ќе бидат заменети со нови, првично ќе пратат во работилницата на компанијата за да се поправат за повторна употреба, но доколку се оштетени многу комисија на претпријатието ќе одлучи дали ќе се продадат како старо железо.

Инаку, претходно информиравме дека 80 отсто од тетовските контејнери за отпадоци немаат капаци. Поради овој проблем реагираа и жителите, кои се пожалија дека поради недостиг на капаци контејнерите шират лоша миризба.

Освен за проблемот со капаците „Порталб.мк“ информираше дека контејнерите не се чистат и одржуваат навремено, а отпадоците што се фрлаат таму не се селектираат.

Секој граѓанин кој има поплаки во врска со нечистотијата во Тетово, може да се јави на фиксниот телефонски број 044 331 167.

Исто така, дека согласно Законот за јавна чистота, секое физичко лице доколку се фати да фрла  крпа, догорче од цигара или слично ќе се казни со глоба од 50 евра, додека ако се фати да фрла градежен материјал, се предвидува парична глоба од 150 до 200 евра.