Во наредните 14 дена, деца од семејства корисници на социјална и постојана парична помош, деца со пречки во развојот, деца чии родители се корисници на посебен додаток и деца без родители и родителска грижа може да аплицираат на јавниот повик, објавен денеска, за бесплатен зимски одмор за 2016 година.

Право на учество имаат сите деца од наведените категории од петто до деветто одделение, односно родени од 2001 до 2006 година. Зимскиот распуст ќе трае шест дена и вклучува пет полни пансиони со соодветни едукативни и рекреативни спортски и забавни активности.

Планирано е овој проект да почне во туристичките капацитети во Крушево, а бесплатен зимски одмор ќе можат да користат 1.000 дечиња.