Најголем извоз Хрватска има во земјите од Европската Унија

Извозот на Хрватска за првите девет месеци од оваа година достигна 57,6 милијарди куни (7,51 милијарди евра), што е за 9,6 проценти повеќе во однос на истиот период минатата година, додека увозот порасна за 4,5 проценти, на 98,2 милијарди куни (12,81 милјарди евра), покажуваат податоците што ги објави Државниот завод за статистика.

Наворешно-трговскиот дефицит на крајот на септември изнесувал 40,5 милијарди куни, што е за околу 800 милиони куни или 2,0 проценти помалку во однос на истиот период во 2013 година.

Покриеноста на увозот со извозот во девет месци достигна 58,7 проценти, додека во истиот период минатата година изнесуваше 56 проценти.

Податоците покажуваат дека Хрватска и понатаму главнината од стоковата размена ја остварува со членките на Евопска Унија, на кои се однесуваат околу 63 проценти од вкупниот хрватски извоз, додека увозот од членките наУнијата во извештајниот период учествува со 74 проценти.

Хрватите од јануари до крајот на септември извезле во ЕУ стока во вредност од 36,5 милијарди куни, што е за 11,5 проценти повеќе во однос на истиот лански период, а од Унијата увезле производи за 73,3 милијарди куни, или за 7,0 проценти повеќе во однос на истиот период минатата година.