Предлогот за измени и за дополнувања на законските решенија за сместувачките капацитети, предизвикаа интерес и внимание меѓу охридските хотелиери и издавачите на соби.

Со новите решенија, капацитетите на физички лица што издаваат соби или апартмани треба да имаат најмногу пет соби во еден објект, а доколку располагаат со повеќе од пет соби, мора да се регистрираат како правни лица и да се категоризираат соодветно.

Овие лица побараа јавна расправа за разгледување на можноста и давање предлози и сугестии во врска со предложената измена.

На тоа се одзва секторот за туризам и локален економски развој на Општина Охрид, кој денеска засегнатите страни и надлежните институци ги собра во големата сала во Општината, на организирана јавна расправа во врска со предлозите за измени и за дополнувања на законските решенија за сместувачките капацитети.